Skip to content

Integitetspolicy

Allmänt

Denna policy beskriver hur Erika Elinor Akademi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig, därför behandlas informationen i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation). Detta för att du ska känna dig trygg i hanteringen av dina personuppgifter.

Det måste alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund, för att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter. Dataskydd och integritetsfrågor är ett ansvar och därför kan det hända att denna policy uppdateras. Som huvudregel behandlas dina personuppgifter med ditt samtycke, efter att du informerats om behandlingen av din personliga information.

Genom att använda dig av tjänster hos Erika Elinor Akademi accepterar du denna Integritetspolicy och hanteringen av dina personuppgifter. Du godkänner också användandet av elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan hänvisa till en fysisk person, så som exempelvis namn, e-post, telefonnummer eller adress. Även elektroniska uppgifter så som IP-nummer (som visar varifrån du använder en dator/mobiltelefon) räknas som en personuppgift.

Vilka personuppgifter sparas?

Erika Elinor Akademi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig:

Via beställningar/köp

Vid köp av en kurs behöver jag behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra beställningen och informera dig om leveransen. För att leverera den beställda varan behöver jag behandlaa ditt namn, orderns detaljer (t.ex. de beställda varorna) samt dina kontaktuppgifter som adress, e-post och telefonnummer. Dessutom krävs behandling av personuppgifter för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal.

Delning och överföring av personuppgifter

Denna butik/kursportal använder Klarna som betalleverantör. Det innebär att jag kan komma att överföra personuppgifter i form av kontakt- och orderinformation till Klarna när kassan laddar, så att de kan hantera din transaktion. Dina personuppgifter hanteras då i enlighet med Klarnas integritetspolicy.

Jag kan också behöva överföra personuppgifter för nödvändig behandling till andra företag vars tjänster jag använder, som exempelvis ekonomisystem och CRM. När dina personuppgifter delas med andra företag, följer de gällande lagar och regler för behandling av sådana uppgifter.

Nödvändig information kan komma att lämnas till myndigheter om det finns skyldighet att göra det enligt lag eller om du har godkänt det.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta Erika Elinor Akademi om du vill ha tillgång till de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse eller överföring. Samt för att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas, då har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare när du besöker olika hemsidor (webbplatser) via datorn, mobilen eller plattan. Dessa textfiler består av bokstäver och siffror, så de tillhandahåller ingen personlig information. Dock är varje cookie unika för din webbläsare och används för att förbättra upplevelse av sidan samt se till att webbplatsen fungerar korrekt.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) ska alla som besöker en webbplats med cookies få informationen om att webbplatsen innehåller cookies och avsikten med dess användning. Besökaren ska även ge sitt samtycke till hur cookies används på webbplatsen samt hur besökaren kan avstå från dem.

Cookies kan delas in i olika kategorier:

  • Sessionscookies sparas tillfälligt på i din webbläsare när du besöker en webbplats och raderas när du stänger ner webbläsaren.
  • Permanenta cookies finns kvar i din webbläsare fram till dess att du aktivt raderar dem.
  • Förstapartscookies sparas i samband med att du besöker en webbplats.
  • Tredjepartscookies placeras på din dator av ett annat företag. Exempelvis är det den typ av cookies som gör att du får annonser på produkter som du tidigare klickat eller sökt på.

Erika Elinor Akademi använder endast nödvändiga cookies.

Inaktivera cookies

Om du inte vill att webbplatsen sparar några cookies så kan du ställa in detta i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det kan skilja sig åt hur du ändrar dessa inställningar och du hittar bäst informationen för detta via din webbläsares hjälpsidor. Dock så begränsas webbplatsens funktionalitet när cookies inaktiveras.

Kontaktinformation

Hör självfallet av dig om du några frågor om denna integritetspolicy, behandling av dina personuppgifter eller vill tillämpa dina rättigheter. Detta gör du enklast genom att kontakta mig via info@erikaelinor.se.